RAKKURI – NÄRA TILL JÄRNVÄG, VÄGAR, EL OCH PELLETSVERK

Rakkuri ligger ungefär 5 km söder om Kiruna and består av två huvudsakliga skarnhållna magnetitfyndigheter – Rakkurijoki- och Rakkurijärviprospekten.

Rakkurijoki-prospektet är det mer avancerade av de två och har varit föremål för en scopingstudie under 2013. Närmaste väg är uppskattningsvis 250 meter bort, järnväg och el finns på ett avstånd av ca 1,3 km respektive 400 meter. Rakkurijokifyndigheten ligger ca 5 km söder om Kiruna.

Rakkurijärviprospektet ligger ca 2 km mot sydväst och längs med Rakkurijokiprospektet, ungefär 8 km sydväst om Kirunas stad. Nästan all mineralisering vid Rakkurijärvi är belägen under sjön och detaljerade miljöstudier krävs för att förstå vilken påverkan en tömning av sjön skulle ha för ett potentiellt gruvscenario.

En ansökan om bearbetningskoncession för Rakkurijoki är i nuläget under förberedelse för inlämning till Bergsstaten. I Sverige är järnvägen statligt ägd och tillgänglig för att användas av tredje parter som önskar ha tillgång till djupa järnmalmshamnar antingen i Narvik, Norge (180km) eller Luleå, Sverige. (340km).

Ett internationellt järnmalmsföretag betalade 1 miljon USD för att genomföra en due diligence (DD) av Rakkuri under 2015. Samtidigt som DD:n bekräftade den information som KIAB tillhandahållit, uteslöt de snabbt fallande järnpriset vid den tiden att en transaktion att genomfördes.

RAKKURIPROJEKTET 2017 RESURSBERÄKNING VID 20% FE CUT-OFF (INKLUDERAR RAKKURIJOKI- OCH RAKKURIJÄRVIFYNDIGHETERNA)

Prospekt Klassification Tonnage (Mt) Järn (% Fe) Fosfor (% P) Svavel (% S) Densitet (t/m3)
Rakkurijoki Indikerad 37.2 37.3 0.22 2.0 3.4
  Antagen 38.3 37.3 0.21 2.0 3.4
  Total 75.5 37.3 0.21 2.0 3.4
Rakkurijärvi Antagen 55.7 27.5 0.07 0.9 3.2
Combined Ind. & Ant. Total 131.2 33.1 0.16 1.5 3.3